Fdn Soft Çözüm Ortaklığı

 

Bilgi Güvenliği Politikamız

Bilgi Güvenliği Politikamız

 • Firmamız “Yazılım geliştirme ve yazılım/sistem entegrasyonu faaliyetleri (Mobil çözümler, ERP çözümleri, Web tabanlı çözümler, yapay zekâ ve Big Data)” alanında hizmet vermektedir. Firmamız gizlilik, bütünlük ve tüm fiziksel ve elektronik bilgi varlıklarını korumayı taahhüt etmektedir.
 • Bilgi ve bilgi güvenliği gereksinimleri kurumsal hedeflerimiz ile aynı doğrultudadır.
 • Firmamız yönetimi değişime açık, iyi eğitim almış, konusunda yetkin personel istihdamı sağlar ve sektör içerisinde rakiplerimizle rekabeti sağlayacak finansmanı sağlayarak, yeterli donanım ve altyapıyı bulundurur. Bu altyapı ve personel ile gerekli finansmanda sağlanır.
 • İş sürekliliği ve acil durum planları, veri yedekleme prosedürleri, virüslerden ve bilgisayar korsanlarından sakınma, erişim kontrol sistemleri ve bilgi güvenliği ihlal bildirimi temel faaliyetlerimizin temel taşlarını oluşturur.
 • Yapılan risk değerlendirmeleri sonucunda elde edilen açıklıklar ve tehditler bertaraf edilerek müşteri ve personelimizin bilgilerine güvenli erişim sağlanır.
 • Ayrıca risk değerlendirmeleri sonucunda amaçlarımızı belirleyip bu amaçlarım başarılması için gerekli olan kaynaklar ve şartlar sağlanır.
 • Bu politikayı gerçekleştirmek için başta çalışanlarımızın Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi şartlarını çalışma biçimi haline getirildi. Tüm personel ve belirli üçüncü tarafların Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi ile ilgili uygun eğitimleri alması sağlandı.
 • Bilgi güvenliği ile ilgili uygulanabilir şartlar ve bu şartların getirdiği fırsatlar ve gereklilikleri yerine getiriyor ve bu şartları sürekli iyileştiriyoruz. Ayrıca firmamızın, personelimizin ve tüm ilgili tarafların bu sisteme adaptasyonu sağlıyoruz.
 • Bilgi Güvenliği Politikamız yılda bir kez ya da firmamızla ilgili önemli değişikliklerin olması durumunda uygunluğunu, doğruluğunu ve etkinliğini sağlamak için yönetim ve birim sorumlularının katılımıyla gözden geçirilmekte ve güncelliği sağlanmaktadır.

Bilgi Güvenliği Politikamız

 • Firmamız “Yazılım geliştirme ve yazılım/sistem entegrasyonu faaliyetleri (Mobil çözümler, ERP çözümleri, Web tabanlı çözümler, yapay zekâ ve Big Data)” alanında hizmet vermektedir. Firmamız gizlilik, bütünlük ve tüm fiziksel ve elektronik bilgi varlıklarını korumayı taahhüt etmektedir.
 • Bilgi ve bilgi güvenliği gereksinimleri kurumsal hedeflerimiz ile aynı doğrultudadır.
 • Firmamız yönetimi değişime açık, iyi eğitim almış, konusunda yetkin personel istihdamı sağlar ve sektör içerisinde rakiplerimizle rekabeti sağlayacak finansmanı sağlayarak, yeterli donanım ve altyapıyı bulundurur. Bu altyapı ve personel ile gerekli finansmanda sağlanır.
 • İş sürekliliği ve acil durum planları, veri yedekleme prosedürleri, virüslerden ve bilgisayar korsanlarından sakınma, erişim kontrol sistemleri ve bilgi güvenliği ihlal bildirimi temel faaliyetlerimizin temel taşlarını oluşturur.
 • Yapılan risk değerlendirmeleri sonucunda elde edilen açıklıklar ve tehditler bertaraf edilerek müşteri ve personelimizin bilgilerine güvenli erişim sağlanır.
 • Ayrıca risk değerlendirmeleri sonucunda amaçlarımızı belirleyip bu amaçlarım başarılması için gerekli olan kaynaklar ve şartlar sağlanır.
 • Bu politikayı gerçekleştirmek için başta çalışanlarımızın Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi şartlarını çalışma biçimi haline getirildi. Tüm personel ve belirli üçüncü tarafların Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi ile ilgili uygun eğitimleri alması sağlandı.
 • Bilgi güvenliği ile ilgili uygulanabilir şartlar ve bu şartların getirdiği fırsatlar ve gereklilikleri yerine getiriyor ve bu şartları sürekli iyileştiriyoruz. Ayrıca firmamızın, personelimizin ve tüm ilgili tarafların bu sisteme adaptasyonu sağlıyoruz.
 • Bilgi Güvenliği Politikamız yılda bir kez ya da firmamızla ilgili önemli değişikliklerin olması durumunda uygunluğunu, doğruluğunu ve etkinliğini sağlamak için yönetim ve birim sorumlularının katılımıyla gözden geçirilmekte ve güncelliği sağlanmaktadır.